Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1272/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông

06/08/2019 Trần Xuân Hải
1252/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phục vụ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (lần 3) 31/07/2019 Trần Xuân Hải
1246/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 thuộc Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” tỉnh Đắk Nông

30/07/2019 Trần Xuân Hải
1253/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2020 30/07/2019 Trần Xuân Hải
1247/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư K’nia - Đắk D’rông - Nam Dong 30/07/2019 Trần Xuân Hải
1233/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông

26/07/2019 Trần Xuân Hải
1225/QĐ-UBND

 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo kho vũ khí, công cụ hỗ trợ của Công an tỉnh

25/07/2019 Trần Xuân Hải
1224/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Phân vùng cảnh báo giông sét trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/07/2019 Trần Xuân Hải
1193/QĐ-UBND

 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

19/07/2019 Trần Xuân Hải
1189/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Trần Xuân Hải
1192/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Điều tra, thống kê và phân tích các loại hình thiên tai điển hình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Trần Xuân Hải
1190/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng biển cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm do ngập lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Trần Xuân Hải
1191/QĐ-UBNd Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng bản đồ ngập úng, ngập lũ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 19/07/2019 Trần Xuân Hải
1172/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông 17/07/2019 Trần Xuân Hải
1173/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cô ng trình: Sửa chữa tăng cường mặt đường, đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1 đoạn Km16+00÷Km18+00

17/07/2019 Trần Xuân Hải
1175/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến: Tỉnh lộ 2 (Đoạn Km20+300÷Km24+00); Tỉnh lộ 4B (Đoạn Km5+00÷Km16+00), Tỉnh lộ 5 (Đoạn Km21+400÷Km26+500)

17/07/2019 Trần Xuân Hải
1174/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ, 3 đoạn Km21+500÷Km27+500

17/07/2019 Trần Xuân Hải
1159/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ số 3 (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ)

15/07/2019 Trần Xuân Hải
1141/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2019 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1142/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2019

11/07/2019 Trần Xuân Hải