Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1143/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua Vị thuốc y học cổ truyền năm 2019 - 2020 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1041/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại (vị trí Km181+260 Quốc lộ 28) huyện Đắk G’long và hệ thống đèn tín hiệu chớp vàng cảnh báo nguy hiểm (vị trí Km1935+900 và Km1938+600 Quốc lộ 14) huyện Đắk R’lấp 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1140/QDD-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Đăk Nông (Khu hồ Đại La) - Hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 và đường vào khu dự án 11/07/2019 Trần Xuân Hải
1039/QĐ-UBND

 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống – Thư viện Công an tỉnh Đăk Nông

11/07/2019 Trần Xuân Hải
1026/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thuận Hà, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1027/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1028/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Mol, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1029/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1030/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1031/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1033/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1035/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Drông, huyện Cư Jút

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1037/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1038/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Krông Nô  10/07/2019 Trần Xuân Hải
1036/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1034/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Plao, huyện Đắk G’long

10/07/2019 Trần Xuân Hải
1020/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán một phần dự án hoàn thành công trình: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk Glong Hạng mục: Phân hiệu trường Mẫu giao Họa Mi thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn (Nhà lớp học 02 phòng) 10/07/2019 Nguyễn Bốn
998/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công ích công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2019. 04/07/2019 Nguyễn Bốn
1000/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông. 04/07/2019 Nguyễn Bốn
999/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 2019
04/07/2019 Nguyễn Bốn