Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
527/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) 18/04/2019 Trần Xuân Hải
515/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và nhà ăn Trường Quân sự địa phương 16/04/2019 Trần Xuân Hải
509/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hàng rào bao quanh Trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
510/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Câu lạc bộ quân nhân trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
455/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đắk R’ Măng 10/04/2019 Trần Xuân Hải
454/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng, 2 tầng và nhà cầu nối, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh chung, nhà thư viện và hệ thống hàng rào cổng chính Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành  05/04/2019 Trần Xuân Hải
453/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường trung học phổ thông Quang Trung  05/04/2019 Trần Xuân Hải
452/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trương Mầm non tư thục Đắk Nông 05/04/2019 Trần Xuân Hải
455/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đắk R’ Măng 05/04/2019 Trần Xuân Hải
426/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh giá kế hoạch một số mặt hàng trong các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018-2019 02/04/2019 Trần Xuân Hải
427/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư jút, tỉnh Đắk Nông 02/04/2019 Trần Xuân Hải
410/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ giai đoạn 2011 - 2017 tại các phòng Quản lý Thương mại, Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông 29/03/2019 Trần Xuân Hải
377/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2019 27/03/2019 Trần Xuân Hải
348/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phim truyện và chương trình giải trí năm 2019 27/03/2019 Trần Xuân Hải
353/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông 21/03/2019 Trần Xuân Hải
344/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Hoa Mơ của Công ty TNHH Một thành viên Lê Duyên Đắk Nông 19/03/2019 Nguyễn Bốn
336/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đắk R’keh, Đa Anh Kông của Công ty Cổ phần Thủy Điện Đại An 19/03/2019 Nguyễn Bốn
321/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống - Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông 14/03/2019 Trần Xuân Hải
306/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường tránh thao trường và đướng tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh 07/03/2019 Trần Xuân Hải
305/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hồ Buôn Lang, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Hạng mục: Đập đất, tràn xã lũ, cống lấy nước) 07/03/2019 Trần Xuân Hải