Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1819a/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 22/03/2018 Nguyễn Bốn
324/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2018

12/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
340/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Trần Xuân Hải
360/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa

12/03/2018 Trần Xuân Hải
361/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1 Công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm

12/03/2018 Trần Xuân Hải
341/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Trần Xuân Hải
309/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Hạ tầng công viên hồ Thiên Nga, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Hạng mục: Đường Mạc Thị Bưởi) 06/03/2018 Nguyễn Bốn
301/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 03: San lấp, tháo dỡ, đường nội bộ, cấp thoát nước tổng thể (giai đoạn 1) 02/03/2018 Nguyễn Bốn
294/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Tiểu dự án 1 đoạn Km0+900 -:- Km20+00 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đắk Mâm  đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông 28/02/2018 Nguyễn Bốn
295/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường lâm nghiệp Gia Nghĩa

28/02/2018 Nguyễn Bốn
293/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm giống thủy sản tỉnh Đắk Nông

28/02/2018 Nguyễn Bốn
259/QĐ-UBND

Điều chỉnh tên công trình, tên gói thầu tại Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm giống đầu dòng cho Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (XL22) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

09/02/2018 Trần Xuân Hải
260/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Hồ Đăk Klo Ou, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil 09/02/2018 Trần Xuân Hải
248/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đăk G’long

08/02/2018 Trần Xuân Hải
232/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 8: Sân vườn, hàng rào, hệ thống điện tổng thể (giai đoạn II) 08/02/2018 Nguyễn Bốn
245/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học  giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức

08/02/2018 Trần Xuân Hải
231/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817+00-:-Km887+00 theo hình thức BOT 08/02/2018 Trần Xuân Hải
243/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/02/2018 Trần Xuân Hải
244/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường huyện ĐắkR’lấp

08/02/2018 Trần Xuân Hải
249/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn 1,thuộc dự án: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đăk Mil

08/02/2018 Trần Xuân Hải