Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
107/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh do chưa lựa chọn được nhà thầu và hết số lượng phân bổ cho các cơ sở y tế 18/01/2019 Trần Xuân Hải
90/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tâm - Đắk Búk So 17/01/2019 Trần Xuân Hải
91/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà khách, Khu huấn luyện thể dục thể thao eBB994, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông 17/01/2019 Trần Xuân Hải
87/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế tại Bệnh xá Công an tỉnh 16/01/2019 Trần Xuân Hải
78/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Sin - Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp 14/01/2019 Trần Xuân Hải
83/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh, huyện Đắk Song 14/01/2019 Trần Xuân Hải
82/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Sắk, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh chính và kênh N1) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
79/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông từ Tỉnh lộ 2 qua trung tâm UBND xã Đắk Sắk nối Tỉnh lộ 3 xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil 14/01/2019 Trần Xuân Hải
80/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp (giai đoạn 2) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
85/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Đắk G’long (giai đoạn 2) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
53/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa 09/01/2019 Trần Xuân Hải
60/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Bi Zê Rê, xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
59/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính Nam) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Goun Thượng ,xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
57/QĐ-UBNd Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mâm, xã Nam Đà, huyện Krông Nô (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh N6-2) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
56/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Cầu Tư, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk P'Lấp, tỉnh Đắk Nông (hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh Bù Đốp) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
53/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia nghĩa 09/01/2019 Trần Xuân Hải
60/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Bi Zê, xã Đắk Som, huyện  Đắk G'Long(Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
59/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Dro, huyện Krông Nô(Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính Nam) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Goun Thượng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải