Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
488/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 - Hạng mục: Nhà làm việc, giếng khoan, trang thiết bị, cổng tường rào, sân bê tông
06/04/2018 Trần Xuân Hải
482/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập: Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, có xét đến năm 2030 05/04/2018 Trần Xuân Hải
481/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa 05/04/2018 Trần Xuân Hải
476/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) - Địa điểm: xã Đắk Gằn, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Lý trình: Km1806+500 đến Km1824+00 (gói BOT) (Khối lượng thực hiện năm 2017 theo đối chiếu kho bạc ngày 15/01/2018)
05/04/2018 Nguyễn Bốn
477/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án:Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) từ Km 1793+600 đến Km 1824+000 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
05/04/2018 Nguyễn Bốn
479/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm ca nô phục vụ công tác
05/04/2018 Nguyễn Bốn
470/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV (1959 - 1975) tại Nâm Nung, tỉnh Đắk Nông giai đoạn I. Gói thầu số 3: Xây dựng các điểm di tích, cổng tường rào và cầu qua suối; Gói thầu số 8: Xây dựng bãi đỗ xe, đường giao thông, đường vào các khu di tích, khu quảng trường; Gói thầu số 9: Phòng chống mối mọt cho công trình 04/04/2018 Nguyễn Bốn
464/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng 03/04/2018 Nguyễn Bốn
459/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao: Đinh, nẹp, vít; Nha khoa, Mắt cho các cơ sở y tế công lập năm 2018 03/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
453/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục y tế (bảo hộ lao động) năm 2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 02/04/2018 Nguyễn Bốn
450/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu 30/03/2018 Nguyễn Bốn
424/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 48A-0162 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 27/03/2018 Nguyễn Bốn
419/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Thuận Hà - Đăk N’Drung, huyện Đăk Song 27/03/2018 Trần Xuân Hải
418/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê tỉnh Đăk Nông 27/03/2018 Trần Xuân Hải
417/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô 27/03/2018 Trần Xuân Hải
423/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 48A-0107 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông
27/03/2018 Nguyễn Bốn
413/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm 26/03/2018 Nguyễn Bốn
404/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 26/03/2018 Nguyễn Bốn
1819a/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 22/03/2018 Nguyễn Bốn
324/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2018

12/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh