Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
246/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Tô HiếnThành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung 08/02/2018 Trần Xuân Hải
241/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Nông - Hạng mục: Cổng tường rào, sân bê tông, mương thoát nước. 08/02/2018 Trần Xuân Hải
229/QĐ-UBND

Thu hồi 360.969,2 m2 đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành giao cho UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng

07/02/2018 Trần Xuân Hải
223/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện đa khoa Đắk R’lấp

07/02/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
224/QĐ-UBND Phê  duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao gói chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông 07/02/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
168/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

31/01/2018 Nguyễn Bốn
143/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng - Hạng mục: Trục đường N2 (đoạn đường bổ sung) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng

30/01/2018 Nguyễn Bốn
53/BQLKCN-ĐTDN

Bảng tổng hợp các dự án đầu tư tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kèm theo công văn số 53/BQLKCN-ĐTDN ngày 29/01/2018 của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông)

29/01/2018 Lê Hoàng
121/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 06: San lấp, tháo dỡ công trình cũ, đường nội bộ, cấp thoát nước tổng thể (giai đoạn II)

24/01/2018 Nguyễn Bốn
95/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao

18/01/2018 Trần Xuân Hải
81/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch Trân Châu 2 của Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Trân Châu

17/01/2018 Nguyễn Bốn
80/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Thanh Hương của DNTN TM xăng dầu Thanh Hương

17/01/2018 Nguyễn Bốn
57/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy

11/01/2018 Trần Xuân Hải
56/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

11/01/2018 Trần Xuân Hải
55/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1

11/01/2018 Trần Xuân Hải
47/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà kho tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

10/01/2018 Nguyễn Bốn
41/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án nhà máy sản xuất gạch Tuynel - gạch không nung Quảng Sơn của Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Duy

10/01/2018 Nguyễn Bốn
30/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

 

08/01/2018 Trần Xuân Hải
29/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm giống đầu dòng cho Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (XL22) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

08/01/2018 Trần Xuân Hải
26/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới Đồn 775 Bu Cháp - Đồn 769 Đắk Dang

08/01/2018 Trần Xuân Hải