Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1854/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng - PCCC rừng 21/11/2018 Trần Xuân Hải
1855/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 21/11/2018 Trần Xuân Hải
1847/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (05 Bệnh viện) 20/11/2018
1835/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi phục vụ chương trình hợp tác 19/11/2018 Nguyễn Bốn
1834/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung các thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018. 19/11/2018 Nguyễn Bốn
1837/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm 10 máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 19/11/2018 Nguyễn Bốn
1836/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm máy phẫu thuật Phaco 19/11/2018 Nguyễn Bốn
1831/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt, hoàn chỉnh hệ thống biển bảng “Nội quy vùng cấm” 16/11/2018 Trần Xuân Hải
1822/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn 16/11/2018 Trần Xuân Hải
1826/Qđ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn dự án: Đường vào xã Ea Pô, huyện Cư Jút 16/11/2018 Trần Xuân Hải
1827/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) 16/11/2018 Trần Xuân Hải
1827/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) 16/11/2018 Trần Xuân Hải
1828/Qđ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 16/11/2018 Trần Xuân Hải
1813/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Triển khai ISO điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 14/11/2018 Nguyễn Bốn
1811/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc của bà Đặng Thị Kim Liên 13/11/2018 Nguyễn Bốn
1809/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2018 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 13/11/2018 Trương Thanh Tùng
1798/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý thư viện năm 2018 12/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1788/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập năm 2018 (lần 2) 12/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1790/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô Ford Escape, biển kiểm soát 48A-0206 của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông 12/11/2018 Nguyễn Bốn
1745/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  Các trục đường Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk G’long 02/11/2018 Trần Xuân Hải