Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1788/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập năm 2018 (lần 2) 12/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1790/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô Ford Escape, biển kiểm soát 48A-0206 của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông 12/11/2018 Nguyễn Bốn
1745/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  Các trục đường Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk G’long 02/11/2018 Trần Xuân Hải
1732/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  Đường giao thông nội vùng trung tâm cụm xã Nâm Nung, thuộc phương án bố trí xen ghép dân di cư tự do vào Bon R’Cập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Nông 01/11/2018 Trần Xuân Hải
1716/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018 cho Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 01/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1734/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất phòng chống dịch, xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2018 01/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1725/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1721/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1717/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N’Ting, tỉnh Đắk Nông 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1713/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1211/QĐ-UBND, ngày 15/7/2016 và điều chỉnh Khoản 1, Điều 1 Quyết định 921/QĐ-UBND, ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1691/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 5 26/10/2018 Nguyễn Bốn
1692/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 6 26/10/2018 Nguyễn Bốn
1688/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Công trình xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/10/2018 Trương Thanh Tùng
2286/KH-SKH Kế hoạch đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 3) 25/10/2018
1679/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng pano tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan Quỹ bảo trì đường bộ 25/10/2018 Nguyễn Bốn
1592/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Lập báo cáo Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông 08/10/2018 Trương Thanh Tùng
1589/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng – phần vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đăk Nông 05/10/2018 Nguyễn Bốn
1588/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình (Giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 05/10/2018 Nguyễn Bốn
1579/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm  05/10/2018 Nguyễn Bốn
1586/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp năm 2018 05/10/2018 Nguyễn Bốn