Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1571/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập bổ sung Báo cáo Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 04/10/2018 Nguyễn Bốn
1567/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 1 04/10/2018 Nguyễn Bốn
1565/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa 03/10/2018 Trần Xuân Hải
1564/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 – 2020 huyện Krông Nô 03/10/2018 Trần Xuân Hải
1553/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2018 (đợt 2) 02/10/2018 Trần Xuân Hải
1559/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung và điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường Tỉnh lộ. 02/10/2018 Trần Xuân Hải
1521/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa 25/09/2018 Trần Xuân Hải
1518/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây và chăm sóc cây xanh quanh khuôn viên Trung tâm Hội nghị 25/09/2018 Trần Xuân Hải
1480/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án Hạ tầng kỹ thuật - Khu dân cư Lake View Newtown Kiến Đức tại Khu dân cư số 3 - thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn 19/09/2018 Nguyễn Bốn
1479/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 19/09/2018 Trần Xuân Hải
1470/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp trạm cấp nước xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 18/09/2018 Trần Xuân Hải
1476/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Bổ sung hệ thống quan trắc nước thải tự động thuộc dự án Bổ sung công nghệ, thiết bị của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tâm Thắng 18/09/2018 Trần Xuân Hải
1475/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nuôi bò tại xã Đắk P’lao và xã Đắk R’Măng, huyện Đăk G’long thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 18/09/2018 Trần Xuân Hải
1452/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật chất hậu cần dự trữ của lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ cho 8 đại đội cấp huyện 14/09/2018 Cao Huy
1451/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bộ máy GPS RTK cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 14/09/2018 Cao Huy
1441/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2018. 11/09/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1352/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018 - 2019 31/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1354/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Mạ, xã Đắk Plao, huyện Đắk G’long - Hạng mục: Hệ thống tường rào bao quanh, kè đá và thiết bị âm thanh, bàn ghế. 31/08/2018 Trần Xuân Hải
1290/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Đắk Nông 23/08/2018 Nguyễn Bốn
1278/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầucông trình: Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; hạng mục: Cổng tường rào bảo vệ, san lấp mặt bằng khu mộ N’Trang Gưh 21/08/2018 Trần Xuân Hải