Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1961/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quang trụ sở Công an tỉnh 05/12/2019 Nguyễn Bốn
1962/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 05/12/2019 Nguyễn Bốn
1965/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị và đường truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Đắk Nông (PTD) qua vệ tinh Vinasat-2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông 05/12/2019 Nguyễn Bốn
1964/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường (Hạng mục thiết bị công nghệ thông tin: Hệ thống thiết bị tiếp nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu) 05/12/2019 Trần Xuân Hải
1938/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Thiết bị văn phòng - Điện, điện tử (Gói thầu số 11C) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
1939/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Hệ thống khí y tế (Gói thầu số 10B) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
1940/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Thiết bị điều hòa không khí (Gói thầu số 11B) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
1941/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Hệ thống chống sét toàn diện (Gói thầu số 13) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
1902/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng năm 2019 của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông 25/11/2019 Trần Xuân Hải
1880/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hàng rào, nhà bảo vệ, sân bê tông, phần thoát nước ngoài nhà thuộc trụ sở Báo Đắk Nông 18/11/2019 Trần Xuân Hải
1871/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa 15/11/2019 Trần Xuân Hải
1865/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông nội vùng và san ủi mặt bằng tại điểm bố trí dân cư xen ghép thuộc Phương án bố trí xen ghép dân di cư tự do vào thôn Phú Vinh, xã Quảng phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 14/11/2019 Trần Xuân Hải
1856/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuyền rồng thực hiện đề án phát triển môn đua thuyền rồng thành môn thể thao truyền thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2022 13/11/2019 Nguyễn Bốn
1846/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông 11/11/2019 Trần Xuân Hải
1843/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2019 11/11/2019 Nguyễn Bốn
1847/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú – Đắk Nang, huyện Krông Nô 11/11/2019 Trần Xuân Hải
1837/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 07/11/2019 Trần Xuân Hải
1826/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2019 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 06/11/2019 Trần Xuân Hải
1818/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông 05/11/2019 Trần Xuân Hải
1809/QĐ-UBND Ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/10/2019 Nguyễn Bốn