Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1021/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm dụng cụ nhà ăn nhà bếp cho Tiểu đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. 05/07/2018 Nguyễn Bốn
1022/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm doanh cụ cho Tiểu đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. 05/07/2018 Nguyễn Bốn
1013/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung các thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2018 02/07/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1004/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ năm 2011 đến năm 2017 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. 29/06/2018 Nguyễn Bốn
1003/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R’Lấp 29/06/2018 Trần Xuân Hải
997/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm và lắp đặt Máy phát điện phục vụ cho Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 28/06/2018 Nguyễn Bốn
994/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Mục 7.9, Khoản 7 phụ lục kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song  27/06/2018 Trần Xuân Hải
993/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đăk Nông  27/06/2018 Trần Xuân Hải
975/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Gói thầu số 3, Vỉa hè thuộc các trục đường N1-N5, N7, D1, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N22 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắk Nia 26/06/2018 Nguyễn Bốn
965/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 22/06/2018 Trần Xuân Hải
953/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông 20/06/2018 Trần Xuân Hải
954/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, chống thấm, quét sơn trụ sở Tỉnh ủy 20/06/2018 Trần Xuân Hải
940/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông. 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
948/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Triển khai Hệ thống kết nối mạng trực tuyến tại phiên tòa 18/06/2018 Trần Xuân Hải
942/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 18/06/2018 Nguyễn Bốn
931/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2018 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020
14/06/2018 Nguyễn Bốn
927/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2018 14/06/2018 Trần Xuân Hải
922/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và cổng, tường rào Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 13/06/2018 Trần Xuân Hải
923/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà đa năng trường THPT Nguyễn Tất Thành
13/06/2018 Trần Xuân Hải
926/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 18 phòng và cổng, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G’long 13/06/2018 Trần Xuân Hải