Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
464/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng 03/04/2018 Nguyễn Bốn
459/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao: Đinh, nẹp, vít; Nha khoa, Mắt cho các cơ sở y tế công lập năm 2018 03/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
453/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục y tế (bảo hộ lao động) năm 2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 02/04/2018 Nguyễn Bốn
450/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu 30/03/2018 Nguyễn Bốn
424/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 48A-0162 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 27/03/2018 Nguyễn Bốn
419/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Thuận Hà - Đăk N’Drung, huyện Đăk Song 27/03/2018 Trần Xuân Hải
418/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê tỉnh Đăk Nông 27/03/2018 Trần Xuân Hải
417/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô 27/03/2018 Trần Xuân Hải
423/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 48A-0107 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông
27/03/2018 Nguyễn Bốn
413/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm 26/03/2018 Nguyễn Bốn
404/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 26/03/2018 Nguyễn Bốn
1819a/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 22/03/2018 Nguyễn Bốn
324/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2018

12/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
340/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Trần Xuân Hải
360/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa

12/03/2018 Trần Xuân Hải
361/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1 Công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm

12/03/2018 Trần Xuân Hải
341/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

12/03/2018 Trần Xuân Hải
309/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Hạ tầng công viên hồ Thiên Nga, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Hạng mục: Đường Mạc Thị Bưởi) 06/03/2018 Nguyễn Bốn
301/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 03: San lấp, tháo dỡ, đường nội bộ, cấp thoát nước tổng thể (giai đoạn 1) 02/03/2018 Nguyễn Bốn
294/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Tiểu dự án 1 đoạn Km0+900 -:- Km20+00 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đắk Mâm  đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông 28/02/2018 Nguyễn Bốn