Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
95/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao

18/01/2018 Trần Xuân Hải
81/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch Trân Châu 2 của Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Trân Châu

17/01/2018 Nguyễn Bốn
80/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Thanh Hương của DNTN TM xăng dầu Thanh Hương

17/01/2018 Nguyễn Bốn
57/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy

11/01/2018 Trần Xuân Hải
56/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

11/01/2018 Trần Xuân Hải
55/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1

11/01/2018 Trần Xuân Hải
47/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà kho tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

10/01/2018 Nguyễn Bốn
41/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án nhà máy sản xuất gạch Tuynel - gạch không nung Quảng Sơn của Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Duy

10/01/2018 Nguyễn Bốn
30/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

 

08/01/2018 Trần Xuân Hải
29/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm giống đầu dòng cho Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (XL22) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

08/01/2018 Trần Xuân Hải
26/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới Đồn 775 Bu Cháp - Đồn 769 Đắk Dang

08/01/2018 Trần Xuân Hải
24/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa xã Đắk N’Drung và Nhà văn hóa thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 08/01/2018 Nguyễn Bốn
06/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm dạy nghề huyện Đắk Mil

03/01/2018 Nguyễn Bốn
2083/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá xây dựng đồi 982, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk

29/12/2017 Trần Xuân Hải
2082/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Mik

29/12/2017 Trần Xuân Hải
2077/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn xác định nguyên giá máy và thiết bị thi công để lập Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hạng mục: Xác định nguyên giá giá 02 nhãn hiệu cho mỗi loại máy 

29/12/2017 Trần Xuân Hải
2074/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Song

29/12/2017 Trần Xuân Hải
2072/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư sản xuất Nông lâm nghiệp tại Khoảnh 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 – Tiểu khu 1284, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH khoa học công nghệ Môi trường Quốc Việt

29/12/2017 Trương Thanh Tùng
2063/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Nhà lớp học 6 phòng - Trường tiểu học Bế Văn Đàn, xã Quảng Phú; Nhà lớp học 6 phòng - Trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đắk Nang thuộc dự án: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nô  

28/12/2017 Trần Xuân Hải
2062/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Song

28/12/2017 Trần Xuân Hải