Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1947/QĐ-UBND

Quyêt định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế  phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

11/12/2017 Nguyễn Bốn
1940/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế

08/12/2017 Trần Xuân Hải
1937/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị mầm non và các Thiết bị khác đợt 2 năm 2017. 08/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1922/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng 07 Trạm y tế thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đăk Nông

06/12/2017 Trần Xuân Hải
1927/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học  giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R’lấp

06/12/2017 Nguyễn Bốn
1918/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành, Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

04/12/2017 Nguyễn Bốn
1917/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông (Gói thầu số 8: Xây dựng nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật)

04/12/2017 Nguyễn Bốn
1819/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành, Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 04/12/2017 Nguyễn Bốn
1897/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2 xã Đắk Sin, hạng mục: Xây dựng nhà bếp, công trình vệ sinh và hệ thống giếng khoan phục vụ sinh hoạt

30/11/2017 Trần Xuân Hải
1896/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) 30/11/2017 Nguyễn Bốn
1889/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường vành đai 2, đoạn từ Trạm Y tế phường Nghĩa Phú đến cuối đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 1)

28/11/2017 Nguyễn Bốn
1868/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút 23/11/2017 Nguyễn Bốn
1870/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2017

23/11/2017 Nguyễn Bốn
1869/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng ký túc xá, nhà ăn Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk Mil 

23/11/2017 Nguyễn Bốn
1868/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút

23/11/2017 Nguyễn Bốn
1857/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải 21/11/2017 Nguyễn Bốn
1855/QĐ-UBND

Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu phố thương mại huyện Krông Nô

21/11/2017 Nguyễn Bốn
1861/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

21/11/2017 Nguyễn Bốn
1831/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1801/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, quy mô chuồng trại 12.600m2, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức của Công ty TNHH Đức Tiến Lê

09/11/2017 Trương Thanh Tùng