Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1799/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất ván dán công suất 120.000 m3 ván dán/năm của Công ty Cổ phần ván công nghệ cao Bison

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1801/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, quy mô chuồng trại 12.600m2, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức của Công ty TNHH Đức Tiến Lê

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1790/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/11/2017 Trương Thanh Tùng
1786/QĐ-UBND Giao kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn kết dư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2016 06/11/2017 Trần Xuân Hải
1762/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua Vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở y tế theo phương thức tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018 02/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1763/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thần cho các cơ sở y tế năm 2017

02/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1749/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đăk Song  31/10/2017 Trần Xuân Hải
1745/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp các công trình thủy lợi phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

31/10/2017 PCT UBND tỉnh Trần Xuân Hải
1717/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Dự án cấp bách sắp xếp ổn định ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

31/10/2017 Trần Xuân Hải
1716/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

31/10/2017 Trần Xuân Hải
1723/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

31/10/2017 Nguyễn Bốn
1725/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 31/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1725/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 31/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4425/QĐ-BNN-XD

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông

 

30/10/2017 Thứ trưởng BNN Hoàng Văn Thắng
1710/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2017 30/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1682/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

19/10/2017 Nguyễn Bốn
1677a/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Thuận Hà – Đắk N’Drung, huyện Đắk Song

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1675a/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1679a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1678a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk Lao (giai đoạn 1)

18/10/2017 Nguyễn Bốn