Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1679a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1678a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk Lao (giai đoạn 1)

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1680a/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk R'Măng 18/10/2017 Nguyễn Bốn
1660/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

17/10/2017 Nguyễn Bốn
1635/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 08 Trạm y tế thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông

 

12/10/2017 Trần Xuân Hải
1973/STC-GCS Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản 09/10/2017 Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính
1611/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị truyền hình Internet năm 2017

06/10/2017 Nguyễn Bốn
1596/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thành lập Bản đồ hành chính các cấp xã, cấp huyện của tỉnh Đắk Nông

04/10/2017 Nguyễn Bốn
1558/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vưỡng năm 2017 27/09/2017 Nguyễn Bốn
1557a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ Đề án Bệnh viện vệ tinh

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1559a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường huyện Đắk R’lấp

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1558a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trung tâm Hội nghị và sân đường nội bộ 

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1558/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017

27/09/2017 Nguyễn Bốn
1548/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc

26/09/2017 Nguyễn Bốn
230/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:  Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy

22/09/2017 Trần Xuân Hải
1532a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cổng, tường rào Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông

21/09/2017 Nguyễn Bốn
1533a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Báo Đắk Nông Điện tử

21/09/2017 Nguyễn Bốn
1531/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 20/09/2017 Trần Xuân Hải
1525/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thi công xây dựng, Bảo hiểm công trình, Kiểm toán trong giai đoạn đầu tư dự án Công trình thủy lợi Suối Đá, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong

20/09/2017 Trần Xuân Hải
1509/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Dũng Anh Đắk Nông

14/09/2017 Nguyễn Bốn