Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1085/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Gia Nghĩa - Hạng mục: Cải tạo, sữa chữa sân bê tông và cổng, tường rào.

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1080/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trạm y tế xã (khu vực nghèo), Trạm y tế xã (xây mới, nâng cấp) và Thiết bị vệ sinh Bệnh viện thuộc dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1078/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn I).

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1081/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1087/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo.

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1090/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng - Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 03 tầng 30/06/2017 Trần Xuân Hải
1070/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nô.

29/06/2017 Trần Xuân Hải
1072/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Thiết bị ngoại ngữ năm 2017

29/06/2017 Trần Xuân Hải
1063/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2).

28/06/2017 Nguyễn Bốn
1057/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lâm trang năm 2017 cho Chi cục Kiểm lâm, tỉnh Đắk Nông.

27/06/2017 Nguyễn Bốn
1042/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1047/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Quang Trung - Hạng mục: Cải tạo, sữa chữa một số hạng mục tại trường.

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1048/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Đắk Song - Hạng mục: Cải tạo, sữa chữa một số hạng mục tại trường 23/06/2017 Trần Xuân Hải
1050/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Dân tộc nội trú Đắk Mil - Hạng mục: Sửa chữa dãy lớp học 02 tầng, nhà hiệu bộ; sửa chữa  nhà bếp, nhà ăn; sửa chữa khối nhà thư viện và thực hành; sửa chữa sân bê tông, cầu nối; sửa chữa hàng rào

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1049/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cư Jút - Hạng mục: Mở rộng phòng ăn, chống thấm khu vực nhà bếp.

23/06/2017 Trần Xuân Hải
1039/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua giống bò lai trao tặng cho hộ nghèo khu vực biên giới, các đồn biên phòng và tiểu đoàn 19.

 

20/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
998/QĐ-UBND

Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

14/06/2017 Nguyễn Bốn
988/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Công trình thuỷ lợi suối Đá, xã Quảng Hoà, huyện Đắk G’long

12/06/2017 Nguyễn Bốn
998/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Công trình thủy lợi suối Đá, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong

12/06/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
991/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa

12/06/2017 Trần Xuân Hải