Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
928/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Lập Đề án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

02/06/2017 Trương Thanh Tùng
929/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

02/06/2017 Trần Xuân Hải
937/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc công trình trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

02/06/2017 Trần Xuân Hải
908/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung Thôn 4, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
909/QĐ-UBND

Quyết định về việc  phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
915/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động - ngân sách, kế hoạch mua sắm đấu thầu, danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng cho năm tài chính 2016 và 6 tháng năm 2017 của dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (3EM)

01/06/2017 Nguyễn Bốn
917/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
918/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút.

01/06/2017 Trần Xuân Hải
891/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc Omeprem 20 cho các bệnh viện.

31/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
892/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa huyện Đắk G’long và huyện Cư Jút (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

31/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
907/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút.

31/05/2017 Trần Xuân Hải
880/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Nguyễn Bốn
889/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thang máy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông

30/05/2017 Trần Xuân Hải
877/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 29/05/2017 Trương Thanh Tùng
871/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Ba tuyến đường giao thông khu vực Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đắk Nông

26/05/2017 Nguyễn Bốn
851/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà khách tỉnh Đắk Nông

24/05/2017 Nguyễn Bốn
849/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Ha, huyện Đắk Glong

24/05/2017 Nguyễn Bốn
850/QĐ-UBND  

Về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Quân của Công ty TNHH một thành viên Hoàng Quân

24/05/2017 Nguyễn Bốn
824/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm  2017 thuộc dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2).

18/05/2017 Trương Thanh Tùng
826/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp (không trúng thầu và đã trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ năm 2016).

18/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh