Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
623/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và đường giao thông vào khu hành chính Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

11/04/2017 Trần Xuân Hải
608/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Mơ

11/04/2017 Trần Xuân Hải
571/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường Quảng Sơn đi Đồn 9 (Tỉnh lộ 6), tỉnh Đắk Nông - Gói thầu số 02: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và công trình phòng hộ đoạn Km 10+00 -:- Km 20+00

05/04/2017 Nguyễn Bốn
570/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Khu tái định cư tại thôn 4 xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil Hạng mục: San nền, tường chắn, đường giao thông nội bộ và điện, nước tổng thể

05/04/2017 Nguyễn Bốn
568/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Khu tái định cư thôn Nam Sơn, xã Đăk Gằn, huyện Đắk Mil Hạng mục: San nền, đường giao thông nội bộ, giếng khoan - đài nước và điện - nước tổng thể

05/04/2017 Nguyễn Bốn
571/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường Quảng Sơn đi Đồn 9 (Tỉnh lộ 6), tỉnh Đắk Nông - Gói thầu số 02: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và công trình phòng hộ đoạn Km 10+00 -:- Km 20+00

05/04/2017 Nguyễn Bốn
569/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Gói thầu số 09:Lý trình: Km 22+800 -:- Km 27+372; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông thuộc công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Ha, huyện Đắk Glong

05/04/2017 Nguyễn Bốn
555/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Nâng cấp văn phòng (XL20) thuộc tiểu hợp phần C1, D1 Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

31/03/2017 Nguyễn Bốn
549/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

31/03/2017 Nguyễn Bốn
545/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Cư Jút 30/03/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
541/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trường đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 của huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

30/03/2017 Nguyễn Bốn
504/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Thiết bị văn phòng, hệ thống âm thanh, máy chiếu, ti vi, hệ thống cáp chìm mạng máy vi tính, điện thoại, truyền hình)

29/03/2017 Nguyễn Bốn
530/QĐ-UBND

Quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

29/03/2017 Nguyễn Bốn
496/QĐ-UBND

Về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng trường THCS tư thục Trương Vĩnh Ký của Công ty TNHH Trương Vĩnh Ký

28/03/2017 Nguyễn Bốn
495/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến xe huyện Đắk Song của Hợp tác xã vận tải, dịch vụ Đắk Song

28/03/2017 Nguyễn Bốn
473/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển vùng tiêu sạch và tiêu sinh thái tại Đắk Nông của Công ty Cổ phần Nông sản Hương Quế

24/03/2017 Nguyễn Bốn
468/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong 

23/03/2017 Nguyễn Bốn
466/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao lần 2 cho các cơ sở y tế công lập năm 2017

22/03/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
449/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh danh mục chủ trương đầu tư thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2016 của huyện Đắk Song tại Phụ lục số 02, Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh

21/03/2017 Nguyễn Bốn
458/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông, năm 2017.

21/03/2017 Nguyễn Bốn