Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
2015/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 13/12/2019 Trần Xuân Hải
2014/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông 13/12/2019 Trần Xuân Hải
2007/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án: Khu số 1 dọc đường Bắc – Nam giai đoạn 2 12/12/2019 Trần Xuân Hải
2008/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Trường Mầm non tư thục Đắk Nông 12/12/2019 Trần Xuân Hải
1992/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 10/12/2019 Trần Xuân Hải
1984/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hạng mục: Sửa chữa, cải tạo 10/12/2019 Trần Xuân Hải
1980/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R’măng, huyện Đắk Glong (Lý trình Km0+00-:-Km27+00) 09/12/2019 Nguyễn Bốn
1978/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong (Lý trình Km0+00-:-Km18+00) 09/12/2019 Nguyễn Bốn
1975/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho các trường học có học sinh bán trú 06/12/2019 Nguyễn Bốn
1977/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 06/12/2019 Trần Xuân Hải
1976/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chuẩn hóa các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành 06/12/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1960/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 05/12/2019 Nguyễn Bốn
1961/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quang trụ sở Công an tỉnh 05/12/2019 Nguyễn Bốn
1962/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 05/12/2019 Nguyễn Bốn
1965/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị và đường truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Đắk Nông (PTD) qua vệ tinh Vinasat-2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông 05/12/2019 Nguyễn Bốn
1964/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường (Hạng mục thiết bị công nghệ thông tin: Hệ thống thiết bị tiếp nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu) 05/12/2019 Trần Xuân Hải
1938/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Thiết bị văn phòng - Điện, điện tử (Gói thầu số 11C) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
1939/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Hệ thống khí y tế (Gói thầu số 10B) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
1940/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Thiết bị điều hòa không khí (Gói thầu số 11B) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
1941/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Hệ thống chống sét toàn diện (Gói thầu số 13) 03/12/2019 Trần Xuân Hải