Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1734/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tổ 4, Phường Nghĩa Đức 19/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1721/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Cút, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Hạng mục: Đập đất, tràn xã lũ) 18/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1731/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2025 18/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1718/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh, thị trấn Kiến Đức đi thôn 8, xã Kiến Thành 17/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1714/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 16/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1709/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 13/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1693/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông 12/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1663/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1666/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ, đường quản lý vận hành) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1668/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1669/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ thôn 5, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1670/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ Băs Rai, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, đường quản lý vận hành) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1671/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thủy lợi N’Der, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Đường quản lý vận hành, mái hạ lưu, cống lấy nước) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1672/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí các công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020 (Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1673/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ 847, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, đường quản lý) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1675/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở) 10/11/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1592/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phân định, cắm mốc ranh giới, bảng tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh 26/10/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1594/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sữa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông 26/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1595/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 26/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1596/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà ở Đại đội Thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 26/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh