Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
311/QĐ-UBND

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường THPT Nguyễn Du (giai đoạn 2).

24/02/2017 Trần Xuân Hải
286/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Gói thầu số 03: Xây dựng nền, móng, mặt đường đá dăm láng nhựa, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các trục số 01; Gói thầu số 06: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng các trục số 01, 02, 03, 07, 08 và 14 thuộc dự án: Đường Đăm B’ri và các trục giao thông khu số 5, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa

22/02/2017 Nguyễn Bốn
290/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Gói thầu số 04: Lý trình: Km22+61,25 -:- Km26+587,96 thuộc dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong;Hạng mục: Nền, móng mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông

22/02/2017 Nguyễn Bốn
268/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường vào Trạm Kiểm lâm số 3 của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng.

21/02/2017 Trần Xuân Hải
266/QĐ-UBND

QĐ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng tường rào, cổng, nhà bảo vệ và đường vào Trụ sở Tỉnh Đoàn Đắk Nông và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

21/02/2017 Trần Xuân Hải
267/QĐ-UBND

QĐ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

21/02/2017 Trần Xuân Hải
231/QĐ-UBND

QĐ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Bổ sung công nghệ, thiết bị của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tâm Thắng  

13/02/2017 Trần Xuân Hải
222/QĐ-UBND

QĐ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THPT huyện Krông Nô -  Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng 3 tầng

13/02/2017 Trương Thanh Tùng
195/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

06/02/2017 Trần Xuân Hải
180/QĐ-UBND
Quyêt định về việc phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Đầu tư giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Công trình: đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song (Phần đã thực hiện theo đối chiếu kho bạc đến ngày 04/10/2016)
23/01/2017 Nguyễn Bốn
179/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thànhTiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) - Địa phận: huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Phần đã thực hiện theo đối chiếu kho bạc đến ngày 17/6/2016)  

23/01/2017 Nguyễn Bốn
178/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Gói thầu số 02: Lý trình: Km11+193,62 -:- Km15+167,79 thuộc dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong; Hạng mục: Nền, móng mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông

23/01/2017 Nguyễn Bốn
175/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 

23/01/2017 Trần Xuân Hải
89/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa Tỉnh lộ 4 đoạn Km90+300 -:- Km111+00

16/01/2017 Nguyễn Bốn
90/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Cải tạo và nâng cấp khả năng hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Nông; Hạng mục: Thi công xây dựng, mua sắm thiết bị văn phòng và các gói thầu tư vấn có liên quan

16/01/2017 Nguyễn Bốn
88/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Gói thầu số 08: Lý trình: Km19+100 -:- Km22+800; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước thuộc công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Ha, huyện Đắk Glong

16/01/2017 Nguyễn Bốn
87/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường số 1 - Trục Bắc Nam đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

16/01/2017 Nguyễn Bốn
74/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Đường xã Quảng Tín (Bon Pi Liê) huyện Đắk R’lấp (giai đoạn 1)

13/01/2017 Nguyễn Bốn
73/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cấp điện xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

13/01/2017 Nguyễn Bốn
39/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông

10/01/2017 Nguyễn Bốn