Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
73/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cấp điện xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

13/01/2017 Nguyễn Bốn
39/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông

10/01/2017 Nguyễn Bốn
31/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong

09/01/2017 Nguyễn Bốn
2417/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 28/12/2016 Trần Xuân Hải
2210/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp công trình nước tập trung xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút

01/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
2205/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung thôn 4, xã Thuận Hà

01/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
2206/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Ea Pô, huyện Cư Jút

01/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
1551/QĐ-UBND

phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông

08/09/2016 Nguyễn Bốn
1546/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông 07/09/2016 NG
1544/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sang xây dựng Công trình thủy điện (Địa điểm trồng rừng: Trên lâm phần quản lý của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Khải Vy

07/09/2016 Trương Thanh Tùng
1540/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu một số Sở, Ban, ngành của tỉnh (giai đoạn 1)

06/09/2016 Nguyễn Bốn
1211/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

15/07/2016 PCT UBND tỉnh Trần Xuân Hải
1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

09/12/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
09/2012/NQ-HĐND Danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (kèm theo Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông) 31/05/2012 HĐND tỉnh