Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1577/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) 22/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1562/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Tỉnh lộ 2 - Tỉnh lộ 3 thuộc huyện Đắk Mil và nút giao thông Quốc lộ 28 (đường Nguyễn Tất Thành) - đường Trần Phú thuộc huyện Krông Nô 20/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1568/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1569/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1570/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1571/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Krông Nô trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1571/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Krông Nô trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 20/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1556/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Cư Jút, Hạng mục: Nhà lớp học, nhà vệ sinh, nhà đa năng, tường rào 19/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1555/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Báo Đắk Nông 19/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1559/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Song trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1559/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Song trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1560/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1558/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1383/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển lãm, cổng, tường rào, điện ngoài nhà 16/10/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1441/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, huyết thanh phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh 28/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1422/QĐ-UBND Phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1423/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1424/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi heo rừng lai tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1425/QĐ-UBND Phê duyệt dự án trồng xoài tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1426/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại tại Bon U’Sroong, xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh