Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1259/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 4B 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1261/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014 - 2020 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1263/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1262/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu : Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân lô, tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, khu tái định cư phía Đông hồ trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa 24/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1250/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn, cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học chương trình giáo dục STEM 21/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1247/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020 20/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1428/QĐ-UBND Bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Krông Nô và Đắk Song 20/08/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1237/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII 18/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1207/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chức danh Bí thư Tỉnh ủy 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1214/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1218/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nội vùng thuộc dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1219/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 1) 14/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1216/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống phần mềm chuyển đổi số hồ sơ trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quản lý thư viện 14/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1205/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà lớp học (13 phòng, 03 dãy nhà) Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 13/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
98/QĐ-SKH Quyết định về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 của Công ty Cổ phần Phú Lâm 13/08/2020 Nguyễn Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
1194/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc-Nam giai đoạn 2 11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1192/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 
11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1193/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức 11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1172/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô 10/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1160/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh