Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1647/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 08/10/2019 Nguyễn Bốn
1641/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức 03/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1638/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, phương án phòng lũ hạ du và xây dựng công nghệ cảnh báo - dự báo: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 02/10/2019 Nguyễn Bốn
1626/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil)
01/10/2019 Nguyễn Bốn
1627/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Đắk Wil

01/10/2019 Nguyễn Bốn
1612/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp thuốc cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Nông năm 2019 30/09/2019 Trần Xuân Hải
1605/QĐ-UBND

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil) thuộc dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế năm 2019

26/09/2019 Trần Xuân Hải
1608/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến Tỉnh lộ

26/09/2019 Trần Xuân Hải
1607/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song 26/09/2019 Trần Xuân Hải
1582/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Nông 25/09/2019 Trần Xuân Hải
1564/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắk B’lao, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)

24/09/2019 Trần Xuân Hải
1565/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đô Ry 1, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)

24/09/2019 Trần Xuân Hải
1563/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắk S’rê, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất)

24/09/2019 Trần Xuân Hải
1566/QĐ-UBNd

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắk Ru II, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)

24/09/2019 Trần Xuân Hải
1555/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới  – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông

23/09/2019 Trần Xuân Hải
1553/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:Lắp đặt pano tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, ma túy tại các huyện, thị xã 20/09/2019 Trần Xuân Hải
1538/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:Sửa chữa tường rào kho vũ khí đạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông 13/09/2019 Trần Xuân Hải
1539/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cần dùng trong cấp cứu và điều trị (có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không trúng thầu) cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh 13/09/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1485/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phần mềm quản lý bệnh viện và thiết bị tin học cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song 06/09/2019 Trần Xuân Hải
1484/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh án điện tử cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp 06/09/2019 Trần Xuân Hải