Legislation code 1450/QĐ-UBND
Issuing date 06/09/2017
Published time 06/09/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩacủa Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Beton 6

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation