Legislation code 1485/QĐ-UBND
Issuing date 11/09/2017
Published time 11/09/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời huyện Cư Jút của Công ty cổ phần Thủy điện miền trung

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation