Legislation code 1509/QĐ-UBND
Issuing date 14/09/2017
Published time 14/09/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Dũng Anh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation