Legislation code 341/QĐ-UBND
Issuing date 28/02/2017
Published time 28/02/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.

 

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation