Legislation code 2021/QĐ-UBND
Issuing date 22/12/2017
Published time 22/12/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư khu kinh doanh thương mại và xây dựng Trọng Tiến của Công ty TNHH Một thành viên Trọng Tiến

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation