Legislation code 41/QĐ-UBND
Issuing date 10/01/2018
Published time 10/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án nhà máy sản xuất gạch Tuynel - gạch không nung Quảng Sơn của Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Duy

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation