Legislation code 47/QĐ-UBND
Issuing date 10/01/2018
Published time 10/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà kho tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation