Legislation code 55/QĐ-UBND
Issuing date 11/01/2018
Published time 11/01/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 1

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation