Legislation code 56/QĐ-UBND
Issuing date 11/01/2018
Published time 11/01/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation