Legislation code 57/QĐ-UBND
Issuing date 11/01/2018
Published time 11/01/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation