Legislation code 80/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2018
Published time 17/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Thanh Hương của DNTN TM xăng dầu Thanh Hương

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation