Legislation code 81/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2018
Published time 17/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch Trân Châu 2 của Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Trân Châu

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation