Legislation code 121/QĐ-UBND
Issuing date 24/01/2018
Published time 24/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 06: San lấp, tháo dỡ công trình cũ, đường nội bộ, cấp thoát nước tổng thể (giai đoạn II)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation