Legislation code 143/QĐ-UBND
Issuing date 30/01/2018
Published time 30/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng - Hạng mục: Trục đường N2 (đoạn đường bổ sung) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation