Legislation code 1992/QĐ-UBND
Issuing date 09/12/2015
Published time 09/12/2015
Signer Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation