Legislation code 260/QĐ-UBND
Issuing date 09/02/2018
Published time 09/02/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Hồ Đăk Klo Ou, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation