Legislation code 224/QĐ-UBND
Issuing date 07/02/2018
Published time 07/02/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê  duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao gói chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation