Legislation code 246/QĐ-UBND
Issuing date 08/02/2018
Published time 08/02/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Tô HiếnThành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation