Legislation code 248/QĐ-UBND
Issuing date 08/02/2018
Published time 08/02/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đăk G’long

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation