Legislation code 229/QĐ-UBND
Issuing date 07/02/2018
Published time 07/02/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Thu hồi 360.969,2 m2 đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành giao cho UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation