Legislation code 259/QĐ-UBND
Issuing date 09/02/2018
Published time 09/02/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Điều chỉnh tên công trình, tên gói thầu tại Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm giống đầu dòng cho Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (XL22) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation