Legislation code 231/QĐ-UBND
Issuing date 08/02/2018
Published time 08/02/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817+00-:-Km887+00 theo hình thức BOT
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation