Legislation code 232/QĐ-UBND
Issuing date 08/02/2018
Published time 08/02/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 8: Sân vườn, hàng rào, hệ thống điện tổng thể (giai đoạn II)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation