Legislation code 245/QĐ-UBND
Issuing date 08/02/2018
Published time 08/02/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học  giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation