Legislation code 295/QĐ-UBND
Issuing date 28/02/2018
Published time 28/02/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường lâm nghiệp Gia Nghĩa

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation