Legislation code 301/QĐ-UBND
Issuing date 02/03/2018
Published time 02/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 03: San lấp, tháo dỡ, đường nội bộ, cấp thoát nước tổng thể (giai đoạn 1)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation