Legislation code 309/QĐ-UBND
Issuing date 06/03/2018
Published time 06/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Hạ tầng công viên hồ Thiên Nga, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Hạng mục: Đường Mạc Thị Bưởi)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation