Legislation code 360/QĐ-UBND
Issuing date 12/03/2018
Published time 12/03/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation